top of page

Fógra tábhachtach do scoileanna BOO Important notice for ETB schools

Ón 16 Nollaig 2022, is éard a chiallaíonn an tAcht um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí ná nach féidir aon sonraí pearsanta a roinnt idir do scoil agus an FTO go dtí go mbeidh Comhaontú Comhroinnte Sonraí cuí sínithe le do BOO.

Táimid i dteagmháil le do BOO chun Comhaontú a chur i bhfeidhm agus beimid i dteagmháil leat nuair a bheidh sé seo curtha i gcrích. Má tá aon cheist agat faoi stádas reatha an Chomhaontaithe, déan teagmháil le do thoil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí i do BOO.

Idir an dá linn, tá do rochtain ar ardáin an FTO ar fionraí go sealadach mar ní féidir leat sonraí pearsanta a uaslódáil ná a íoslódáil go dtí go mbeidh an Comhaontú sínithe. Táimid ag obair i dtreo réiteach eatramhach ionas gur féidir a chur ar chumas scoileanna ár gcóras ordaithe a úsáid. Go dtí go mbíonn sé sin i bhfeidhm, déan teagmháil linn ag chuig etborders@erc.ie chun trialacha páipéir a cheannach.

 

Is oth linn an mhíchaoithiúlacht seo agus táimid faoi chomaoin agat as d’fhoighne agus do thuiscint. Má tá aon cheist agat, déan teagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí i do BOO agus/nó le data.protection@erc.ie.

 

 

From 16 December 2022, the Data Sharing and Governance Act means that no personal data can be shared between your school and the ERC until an appropriate Data Sharing Agreement has been signed with your ETB.

We are liaising with your ETB to put an Agreement in place and we will contact you when this is complete. If you have any queries about the current status of the Agreement, please contact the Data Protection Officer in your ETB.

In the meantime, your access to ERC platforms is temporarily on hold as you may not either upload or download personal data until the Agreement has been signed. We are working towards an interim solution to enable schools to use our ordering system. Until this is in place, please contact us at etborders@erc.ie to purchase paper tests.

 

We regret the inconvenience and thank you for your patience and understanding. Please contact the Data Protection Officer in your ETB and/or data.protection@erc.ie with any queries.

bottom of page